Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu uprzejmie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za eksploatację pojemnika, które wynoszą:

- pojemnik o pojemności 1100l cena 14,64 zł netto  miesięcznie (podatek VAT wg. obowiązujących przepisów)

- pojemnik o pojemności 120/110l cena 4,07 zł netto miesięcznie (podatek VAT wg. obowiązujących przepisów)

Opłatę za eksploatację pojemnika można uiszczać w kasie Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu lub na rachunek bankowy Nr 98 8851 0008 2001 0000 0592 0001 z dopiskiem „opłata za eksploatację pojemnika”.

Przypominamy również, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. z późn. zm o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za odbiór odpadów komunalnych uiszczają Państwo w Urzędzie Gminy w Reszlu.