INFORMACJA

Z dniem 04.05.2016r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu nastąpi zmiana siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby WPK SP. z o.o.

ul. 1 Maja 6

11-440 Reszel

Numer telefonów pozostają bez zmian!