ZARZĄDZENIE NR 40/2018

Prezesa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z o.o. w Reszlu

z dnia 19.11.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ofertowego pisemnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Reszlu przy ul. Dąbrowskiego 5 

 
Z dniem 19.11.2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 265,20 m², stanowiącej działkę ewidencyjną nr 76/3 o powierzchni 0,0370 ha, położonej w mieście Reszel przy ul. Dąbrowskiego 5, obręb 0002, w gminie Reszel, w powiecie kętrzyńskim, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00007855/6.  

§ 2

Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia czynności przetargowych w składzie:

- Przewodniczący Komisji: Krystyna Gołaszewska

- Członkowie Komisji:  Marzena Uglarenko, Dariusz Dul.

 § 3

Ustalam regulamin przetargu prowadzonego w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego pisemnego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1, który wraz z treścią ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa WPK Sp. z o.o. Reszel
2. Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu
3. Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu
4. Załącznik nr 3 do regulaminu przetargu
5. Załącznik nr 4 do regulaminu przetargu
6. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezesa WPK Sp. z o.o. Reszel

Data publikacji: 19.11.2018
Wytworzyła: Marzena Uglarenko