ZARZĄDZENIE NR 36/2018

Prezesa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z o.o. w Reszlu

z dnia 15.10.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Reszlu przy ul. Dąbrowskiego 5 

 

Z dniem 15.10.2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 265,20 m², stanowiącej działkę ewidencyjną nr 76/3 o powierzchni 0,0370 ha, położonej w mieście Reszel przy ul. Dąbrowskiego 5, obręb 0002, w gminie Reszel, w powiecie kętrzyńskim, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00007855/6.  

§ 2

Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia czynności przetargowych w składzie:

- Przewodniczący Komisji: Krystyna Gołaszewska

- Członkowie Komisji:  Marzena Uglarenko, Dariusz Dul.

 § 3

Ustalam regulamin przetargu prowadzonego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1, który wraz z treścią ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik 1 do zarządzenia (regulamin)
Załącznik 1 do zarządzenia do regulaminu
Załącznik 2 do zarządzenia do regulaminu
Załącznik 3 do zarządzenia do regulaminu
Załącznik 2 do zarządzenia

Data publikacji: 16.10.2018
Wytowrzył(a): Marzena Uglarenko