Szanowni Mieszkańcy Gminy Reszel !!!

  Z głębokim zaniepokojeniem zwracamy się do Państwa w sprawie wspólnej infrastruktury kanalizacyjnej. W ostatnich tygodniach zanotowaliśmy znaczący wzrost zatorów w rurociągach oraz awarii przepompowni ścieków, co w dużej mierze jest spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem sieci kanalizacyjnej.


Chcielibyśmy podkreślić jedno ważne przesłanie:

toaleta to nie śmietnik!!!

   Zauważamy coraz częstsze przypadki wyrzucania do kanalizacji różnego rodzaju odpadów, takich jak mokre chusteczki do pielęgnacji niemowląt i czyszczenia domu, pieluchy jednorazowe czy podpaski. Należy pamiętać, że składniki tych produktów często zawierają plastik, który nie tylko nie ulega naturalnemu rozkładowi jak celuloza, ale także rozpada się na drobne włókna, prowadząc do szybkiego zapchania sieci kanalizacyjnej.

    Kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków zostały zaprojektowane przede wszystkim do odbioru nieczystości płynnych. Dlatego apelujemy do Państwa odpowiedzialności, abyście nie wyrzucali do toalety jedzenia, produktów higienicznych i budowlanych.

    Pamiętajmy, że awarie systemu nie tylko wpływają na Państwa codzienne życie, ale także znacząco zwiększają koszty jego utrzymania.

Bądźmy wspólnie odpowiedzialni za prawidłowe użytkowanie kanalizacji sanitarnej, dbając o jej funkcjonalność i długotrwałą sprawność.

Dziękujemy za uwagę i współpracę.

Z poważaniem,

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu