INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ STACJI UZDATNIA WODY W RESZLU

  W dniu 23 stycznia 2018 roku Spółka podpisała z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu: „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 Kwp  na oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja 4 w Reszlu oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Gdańskiej 3 w Reszlu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.