Obowiązująca od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

1. Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu