Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu
zaprasza mieszkańców gminy Reszel na spotkanie, 

które odbędzie się dnia 29 listopada 2017r. o godz. 15.00
w świetlicy WPK Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 6 w Reszlu (I piętro).

 
                 Serdecznie zapraszamy!