Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu uprzejmie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za eksploatację pojemnika, które wynoszą:

- pojemnik metalowy poj. 110 l cena 2,71 zł brutto miesięcznie;

- pojemnik plastikowy poj. 120 l cena 4,06 zł brutto miesięcznie;

- pojemnik  poj. 1200 l cena 12,18 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. z późn. zm o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za wywóz nieczystości stałych uiszczają Państwo w Urzędzie Gminy, zaś opłatę za eksploatację pojemnika w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym.