Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu podczas dożynek gminnych w dniu 29.08.2015 utworzyło stanowisko informacyjne pod hasłem „Gmina Reszel dla Środowiska  - śmiecenie to już przeszłość” . Mieszkańcy mieli możliwość uzyskania informacji o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz otrzymali ulotki pt. „Siedem przykazań odpowiedzialnego konsumenta!” i torby ekologiczne.