Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu uprzejmie informuje, że z dniem  01.09.2020r., wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnień od niezapłaconych w terminie należności z tytułu opłat za usługi Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.  Reszlu.

Zarządzenie będzie obowiązywało od  01.09.2020 roku.