Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu

przeprasza mieszkańców miasta i gminy Reszel za utrudnienia w odbiorze wody w dniu 13 listopada 2019r.

Przerwa w dostawie wody wynikła z konieczności przeprowadzenia prac

związanych z przyłączem/ podłączeniem sieci wodociągowej do

budynku przy ul. Wojska Polskiego

 

  Z poważaniem     

Prezes Zarządu    

WPK Sp. z o.o. w Reszlu

Janusz Kozoń