Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu,ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. kadr, płac i ochrony danych osobowych

Zadania:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, administrowanie działaniami z zakresu polityki kadrowej i płacowej, sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i płac,
 • obsługa biura Rady Nadzorczej: obsługa posiedzeń i prowadzenie dokumentacji Rady Nadzorczej
 • prowadzenie spraw oraz dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 • prowadzenie sekretariatu Spółki

Wymagania formalne:

 • wykształcenie średnie preferowane wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku;
 • mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima;
 • znajomość Programu Płatnik;
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu Microsoft Office
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Spółek Handlowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • zdolność szybkiego uczenia się;
 • pełna samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, dokładność.

Wymagania dodatkowe:

posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, dyspozycyjność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność, wysoka kultura osobista.

Warunki pracy: zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, wymiar zatrudnienia – etat.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv, dokumenty poświadczające wykształcenie, oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Powyższe dokumenty należy złożyć w biurze kadr i płac Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu przy ul. 1 Maja 6 (I piętro) w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 1500. Koperta powinna opatrzona być adnotacją „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr, płac i ochrony danych osobowych”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne
w uzgodnionym indywidualnie terminie.