Od 25 czerwca 2018r. oficjalnie na trenie Reszla działają dwie nowe mikro instalacje fotowoltaiczne. Pierwsza zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja 4, zaś druga na Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Gdańskiej 3 w Reszlu. Panele fotowoltaiczne zostały umieszczone zarówno na terenie zielonym, jak i budynku SUW-u. Jest to pierwszy przykład wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Reszel. Prace zrealizowało konsorcjum firm z liderem Miejską Energetyką Cieplną "Komec" Sp. z o.o. w Kętrzynie wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

            Zakres prac obejmował kompleksowe wybudowanie instalacji fotowoltaicznej z przyłączeniem systemu instalacji do sieci energetycznej. Całkowita moc każdej z instalacji fotowoltaicznej to po 39,6 kWp.

            Zadanie o wartości 423 295,71 zł zostało dofinansowane w ramach Osi Piorytetowej 4
– "Efektywność energetyczna" Działąnia 4.1 – "Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 237 561,81 zł.

            Prace budowlane były również wspaniałą okazją dla uczniów II klasy technikum przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w specjalizacji odnawialne źródła energii do zapoznania się z temem fotowoltaiki "od podszewki". Młodzież była obecna przy całym procesie montażowym, wykazując zaciekawienie oraz oznaczając się zaangażowaniem.

            Fotowoltaika to odnawialne źródło energii produkujące prąd, które nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Działanie instalacji opiera się na tym, że ogniwa fotowoltaicze znajdujące się w panelach zmieniają energię słoneczną w energię elektryczną.

            W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni, fotowoltaika nie pracuje na paliwach kopalnych, nie emituje spalin i nie powoduje hałasu. W razie potrzeby panele fotowoltaiczne są łatwe w demontażu i mogą zostać ponownie przetworzone. Dodatkowo dzięki rozdrobnieniu źródeł energii zbliża się je do odbiorców końcowych zmniejszając jednocześnie straty energetyczne na przesyle energii. Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla, siarczanów oraz brak produkcji spalin.

kolaz 1

Autor: Teresa Kuchalska