Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu uprzejmie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za eksploatację pojemnika, które wynoszą:

- pojemnik o pojemności 1100 l cena 11,90 zł netto  miesięcznie ( podatek VAT wg. obowiązujących przepisów)

- pojemnik o pojemności 120 l cena 3,70 zł netto miesięcznie ( podatek VAT wg. obowiązujących przepisów)

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. z późn. zm o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za wywóz nieczystości stałych uiszczają Państwo w Urzędzie Gminy, zaś opłatę za eksploatację pojemnika w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym.