„ Zakaz mieszania śmieci obowiązuje każdego z nas”

 

Gospodarowanie odpadami to trudny i skomplikowany proces. Wpływ na taki stan rzeczy ma bardzo wiele czynników. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć przede wszystkim ich różnorodność, coraz większą ilość i tyle samo sposobów na radzenie sobie z rzeczami, które straciły swoją przydatność.

Podstawą udanego systemu zbiórki i przetwarzania odpadów jest przestrzeganie panujących zasad. Jedną z kluczowych kwestii w tej materii jest zakaz mieszania śmieci.

Dotyczy on różnych grup odpadów. Zbieranie wszystkiego razem jest w dzisiejszych czasach nie tylko mało ekologiczne, ale także nieestetyczne i zbyt drogie.  Do podstawowych nieprawidłowości w tym zakresie zaliczyć należy:

 

  • Odpady zmieszane w pojemnikach do selektywnej zbiórkiprzepisy o odpadach stanowią o tym, że odbiór odpadów odbywa się z podziałem na 5 frakcji. W chwili obecnej są to nieczystości zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, a także odpady bio.  Zakłócenie tego porządku sprawia, że surowce w pojemnikach do selektywnej zbiórki są zanieczyszczone innymi frakcjami. W efekcie takiego postępowania, materiał który w nich zgromadzono jest gorszej jakości i wymaga ponoszenia wtórnych nakładów. Nie respektowanie zakazu mieszania śmieci może skutkować zwiększeniem opłat za ich wywóz.
  • Odpady z selektywnej zbiórki w pojemnikach na zmieszane – odwrotną sytuacją od wyżej wspomnianej jest taka, w której w strumieniu odpadów niesegregowanych możemy znaleźć duże ilości surowców. W ten sposób wzrasta ich waga i koszty utylizacji. Zakaz mieszania śmieci jest tutaj jak najbardziej zasadny. Okazuje się bowiem, że koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych jest najwyższy, a kolejne tony zbędnego balastu wpływają niekorzystnie na osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.
  • Odpady budowlane w „zwykłych” pojemnikach na śmieci– każdy z nas od czasu do czasu remontuje lub prowadzi inwestycję budowlaną. Zakaz mieszania śmieci obowiązuje także w takich okolicznościach. Pod żadnym pozorem nie wolno do przydomowych  pojemników na odpady wyrzucać gruzu czy też innych śmieci z budowy czy też remontu mieszkania. W niektórych przypadkach struktura odpadów budowlanych jest w stanie doprowadzić do uszkodzenia pojazdu komunalnego i ewentualnych roszczeń przewoźnika w stosunku do właściciela danej nieruchomości.

 

Źródła: strony internetowe:  EBOOK RECYKLINGOWY;  ś m i e c i.eu
Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Działania prowadzone przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu w ramach umowy pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”