Selektywna zbiórka odpadów

Jak postępować z odpadami

 

Bioodpady

  Bioodpady (odpady biodegradowalne) – są odpadami pochodzenia organicznego, ulegają rozpadowi biologicznemu. To odpady, na które składają się wyłącznie części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni np. z  przydomowych ogródków oraz resztki żywności. Odpady biodegradowalne nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

 Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostowniach (pod warunkiem, że ich wielkość pozwala co najmniej na dwuletni okres przetrzymania w nich kompostu).

 Kompostowanie odpadów organicznych

  Resztki z kuchni, czy odpady roślinne mogą stać się powtórnie użyteczne, jeżeli zostaną poddane procesowi kompostowania. Jest to stara metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego – kompostu. Odpady organiczne są przetwarzane w tym procesie przez rozmaite mikroorganizmy do postaci prostych związków, które mogą wzbogacić glebę pod uprawę roślin. Kompostować można w specjalnym kompostowniku (wykonanym własnoręcznie lub kupionym), jak też w otwartej pryzmie.

 W pryzmie odpady układa się bezpośrednio na ziemi, najpierw kładąc grubsze gałązki, a następnie pozostałe odpady na przemian – drobniejsze i grubsze. Można je również przysypywać ziemią lub starym kompostem. Im bardziej rozdrobniony będzie materiał do kompostu, tym szybciej się rozłoży i tym bogatszy będzie powstały nawóz. Dobrze ułożona pryzma ma kształt trapezu. Należy jednak pamiętać, aby odpady przewracać co jakiś czas – w ten sposób zapewnimy dopływ powietrza. W zależności od pogody i składu kompostu proces kompostowania może trwać od 3 do 12 miesięcy. Kompost powinien być zużyty w ciągu następnych 13 miesięcy, później jego wartość nawozowa spada.

 Odpady, które nadają się do kompostowania:

 - patyki, gałęzie  -  do 2 cm średnicy,

- kwiaty, liście, ścięta trawa ( układana w cienkich warstwach )

- odpady z warzyw i owoców,

- naziemne części chwastów,

- resztki jedzenia, wyroby piekarnicze,

- fusy po kawie i herbacie – łącznie z torebkami ( odrywanie etykietki z torebki na herbatę nie

  jest konieczne jeśli etykietki nie są pokryte filią),

- rozgniecione skorupki jaj,

- słoma, siano, kora,

- popiół z węgla drzewnego.

 

Odpady, które nie nadają się do kompostowania:

 - resztki mięsa, kości, ości, ( przyciągają owady i gryzonie ),

- popiół z węgla kamiennego,

- odpady zawierające chemikalia,

- torby z odkurzacza,

- kamienie, gruz,

- duże ilości chwastów z nasionami i chore rośliny,

- liście kasztanowca (ze względu na szrotówka kasztanowcowiaczka)  i liście orzecha

  włoskiego (trudno się rozkładają),

- owoce cytrusowe (hamują rozwój bakterii gnilnych, skórki zawierają duże ilości

  chemicznych środków konserwujących),

- metal, plastik, szkło,

- pieluchy, podpaski.

 

Czy wiesz, że ….

-  Kompostowniki i pryzmy warto zakładać pod bzem czarnym, leszczyną, grabem.

-  Żeby zwiększyć zawartość azotu w kompoście pryzmę można obsiać łubinem.

-  Fusy od kawy przywabiają dżdżownice, które w kompoście przetwarzają masę biologiczną.

 

Źródła: strony internetowe EBOOK RECYCLINGOWY i inne.

Akcja edukacji ekologicznej. Działania prowadzone przez WPK Sp.z o.o.. w Reszlu w ramach umowy na „ Odbiór

I zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”