Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru. W krajach Unii Europejskiej odzyskiwane jest średnio 70% makulatury. W Polsce ten wynik jest niestety dużo słabszy – zaledwie 42%.

Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz chronić przed wycięciem miliardy drzew.

Nie dziwi więc, że w dzisiejszym świecie selektywna zbiórka makulatury jest absolutną koniecznością.

Ważnym etapem procesu przerobu makulatury jest odpowiednia jej segregacja w gospodarstwach domowych. Do pojemnika na papier nie należy więc wrzucać: 
Zatłuszczonych opakowań papierowych, opakowań wielomateriałowych ( np. kartonów po mleku, sokach …… ), tapet, worków po materiałach budowlanych, artykułów higienicznych, itd.

Zebrana makulatura dostarczana jest do odpowiednich punktów zbiórki odpadów celulozowych, gdzie zostaje posortowana na odpowiednie odmiany jakościowe, oczyszczona i sprasowana w maszynach belujących.

W wielkim skrócie technologia przerobu makulatury jest procesem polegającym na składowaniu, rozwłóknianiu, mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń, odbarwianiu oraz bieleniu.

Po tak przebytej drodze ze starej makulatury powstają przede wszystkim książki, zeszyty, ulotki, kartony, a także papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, chusteczki i wiele, wiele innych produktów. 

Ciekawostki

  1. Światowa produkcja papieru wynosi rocznie ponad 300 mln ton. Uzyskanie tak ogromnych ilości papieru bez stosowania recyklingu nie byłoby możliwe. 
  2. Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi otrzymać można 900 kg papieru.
  3. Papieru nie można przerabiać w nieskończoność bez pogorszenia jego właściwości. Wobec aktualnych możliwości technologicznych, szacuje się, że włókna wtórne mogą być przerabiane, z zachowaniem jakości, trzy – lub czterokrotnie.
  4. Odpady jakie powstają w procesie recyklingu papieru, stanowią 7-35% całości dostarczonej makulatury. Są one spalane lub składowane i przerabiane.
  5. Recykling tony makulatury to ogromna oszczędność energii ( 65% oszczędności w stosunku do energii zużywanej w procesie produkcji papieru z włókien papierowych) oraz środek redukcji zanieczyszczeń wody ( o 35% ) i powietrza ( o 74% ).

Źródła: strony internetowe EBOOK RECYCLINGOWY. Akcja edukacji ekologicznej. Działania prowadzone przez WPK Sp.  z o.o. w Reszlu w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”.