Od odpadu do produktu

 Odpady wytworzone z tworzyw sztucznych są najszybciej rozrastającą się grupą odpadów, zarówno pod względem objętościowym, jak i wagowym. Ilość opakowań z tworzyw sztucznych rośnie lawinowo, ze względu na ich dobre właściwości np. lekkość, wytrzymałość, estetykę. Ze względu na to coraz częściej zastępują one opakowania wykonane z innych surowców jak szkło czy metal. Dodatkowo tworzywa sztuczne są coraz szerzej wykorzystywane w innych dziedzinach przemysłu, np. w motoryzacji bardzo dużo elementów wykończenia wnętrza samochodów wykonuje się z tworzyw sztucznych, w budownictwie tworzywa sztuczne są obecnie podstawowym surowcem produkcji rur i izolacji lub też w przemyśle meblarskim, gdzie elementy bądź też całe meble są wytwarzane z tworzyw sztucznych.

 Recykling tworzyw sztucznych

 Recykling tworzyw sztucznych opiera się o dwa podstawowe typy: recykling materiałowy       (mechaniczny)  i surowcowy ( chemiczny ). Recykling mechaniczny polega na zastosowaniu tworzywa w jego pierwotnej postaci, bez zmian jego właściwości, dzięki czemu otrzymuje się regranulat lub recyklat, który jest później wykorzystwany do produkcji pełnowartościowych produktów. Najczęściej ten sposób jest wykorzystywany przy recyklingu butelek i folii opakowaniowej. Natomiast recykling surowcowy polega na poddaniu tworzywa procesom fizyko-chemicznym, w wyniku czego zmienia się budowa chemiczna tworzywa. Wykorzystywane są różnego rodzaju substancje chemiczne jak rozpuszczalniki, oraz procesy m.in. piroliza, zgazowanie czy hydroliza, w wyniku czego pozyskiwane są związki chemiczne, które mogą być wykorzystywane w procesach produkcyjnych kolejnych produktów.

 Podstawowym warunkiem skutecznego recyklingu tworzyw sztucznych jest selektywna zbiórka odpadów i następnie dostarczenie do odpowiednich zakładów. Odpady trafiają na linię sortowniczą, są segregowane na poszczególne rodzaje, prasowane, belowane i następnie wysyłane do zakładów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych. Po rozpięciu bel bardzo ważnym etapem w procesie recyklingu jest oddzielenie od siebie materiałów i produktów zbudowanych z różnych typów tworzyw sztucznych, np. polichlorek winylu ze względu na swoje właściwości nie łączy się z innymi typami tworzyw sztucznych.     Z tworzyw sztucznych usuwane są elementy trwałe takie jak nakrętki, zakrętki, elementy ceramiczne. Następnie tworzywa sztuczne są rozdrabniane i usuwane są z nich wszelkie zanieczyszczenia i etykiety. Kolejnym etapem procesu granulacji lub sproszkowania, w wyniku którego powstaje surowiec wtórny, który może być ponownie wykorzystany w procesie produkcyjnym.

 Ciekawostka

 Proces regranulacji tworzywa sztucznego powoduje zmianę właściwości fizykochemicznych oraz częściową destrukcję surowca, który może być jednak jako domieszka z powodzeniem wykorzystywany do produkcji wielu rodzajów wyrobów.

 Droga odpadu wykonanego z tworzyw sztucznych na przykładzie butelki PET  

 1. zakup wody w butelce PET
 2. zużycie produktu  -  powstanie odpadu
 3. PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADU
 4. odbiór worka lub pojemnika przez firmę odbierającą odpady
 5. linia sortownicza – wysortowanie tworzyw sztucznych z odpadów frakcji suchej
 6. przygotowanie surowca do transportu do recyklera – prasowanie i belowanie
 7. usuwanie elementów trwałych jak nakrętki, elementy ceramiczne
 8. rozdrabnianie butelek na małe kawałki
 9. usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i etykiet
 10. proces granulacji lub sproszkowania w wyniku którego powstaje surowiec wtórny
 11. przykłady wykorzystania granulatu

-     produkcja włókien np. przędzy dywanowej, przędzy dla przemysłu tekstylnego, tkaniny polarowej,

-     produkcja naczyń plastikowych, folii, opakowań spożywczych,

-     produkcja części wykończenia mebli, wnętrz samochodów,

-     produkcja żywicy poliestrowej.

  

Segregujmy odpady bo warto!    Segregujmy odpady i chrońmy środowisko

 

 Źródła: strony internetowe EBOOK RECYKLINGOWY.

Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Działania prowadzone przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w ramach umowy

Na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”