Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego polegająca na zmniejszeniu ilości odpadów. Od utylizacji różni się tym, że odpady nie są niszczone, lecz ponownie przetworzone z surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, metali. Odzyskane surowce mogą być wykorzystane ponownie, niektóre z nich (np. papier) można przetwarzać kilka-kilkanaście razy, a inne (np. aluminium czy szkło) bez końca. Podstawą recyklingu jest dokładna segregacja odpadów.

   Jak recykling wygląda w praktyce? - za przykład posłuży nam plastikowa butelka PET

Najpierw butelki PET zostają oddzielone w procesie selektywnej zbiórki odpadów. Potem w postaci sprasowanych bel czy też paczek trafiają do hal produkcyjnych, gdzie poddawane są procesowi rozdrobnienia na płatki w specjalnym młynie. Na samym końcu do gry wchodzi wytłaczarka-lądują w niej dobrze wysuszone płatki PET. W wyniku całego procesu otrzymuje się regranulat PET o różnym zabarwieniu i granulacji, z którego później powstają kolejne plastikowe opakowania albo inne użyteczne przedmioty.

Obliczono, że z 35 plastikowych butelek można wyprodukować np. jedną bluzę z polaru. Polar wykonany jest z popularnego syntetycznego włókna uzyskanego właśnie z recyklingu butelek PET. Powstają z niego również takie produkty, jak ubrania narciarskie, plecaki, namioty czy buty, a także oleje opałowe, folie i …… meble.

     Recykling – jak to się robi w innych krajach np. w Szwecji.

W Szwecji odsetek segregacji wynosi ….. 90%, a polityka recyklingu uchodzi za jedną z wydajniejszych na świecie.

Po pierwsze, Szwedzi dokładnie segregują odpady: w domach mają osobne pojemniki na baterie, drewno, kolorowe i białe szkło, odpady biodegradowalne, aluminium, gazety, twardy papier i plastik.

Po drugie, materiały przed wyrzuceniem są oczyszczane, by ułatwić recykling.

Po trzecie, odpady odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości są naprawdę dobrze posortowane. Dzięki temu z każdej ich tony udaje się odzyskać średnio 350 kg surowców wtórnych i blisko 500 kg opału do produkcji energii. Z reszty powstaje biogaz, kompost i bioobornik wykorzystywany przez rolników. Na tym korzyści się nie kończą. Tysiącami uzyskanych w ten sposób ton biogazu napędzane są śmieciarki i autobusy, a ponad 80% ciepła w miejskich sieciach grzewczych w Szwecji pochodzi właśnie ze źródeł odnawialnych.

Mówiąc prościej, odpady to pieniądze leżące na ulicy.

Czy wiesz że:

  • 1 bateria „paluszek” wrzucona do zwykłego śmietnika może zanieczyścić 1 m³ środowiska?
  • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody?
  • Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton szkła. ( w sumie każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 szklanych opakowań w pełni nadających się do ponownego wykorzystania)?
  • Rozkład jednej plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat?
  • Jeden telewizor wrzucony do niewielkiego jeziora może zatruć ekosystem wody na wiele lat?

Segregujmy odpady, bo jeśli lądują one gdzie popadnie to koszty dla środowiska naturalnego, a w konsekwencji dla nas są opłakane.

Drogi konsumencie w tym miejscu pomyśl też o czymś bardziej konkretnym: wyobraź sobie, że jeśli nie segregujesz śmieci, to wynosząc odpadki, za każdym razem wraz z nimi wyrzucasz do kosza 2 złote. Pod koniec miesiąca uzbiera się z tego niezła sumka (średnio kilkanaście złotych, ale może być więcej, biorąc pod uwagę różnicę wysokości opłat za odbiór śmieci posegregowanych i zmieszanych, jakie od każdego obywatela pobiera gmina). Kilkanaście złotych to doby obiad, paczka karmy dla Twojego zwierzaka, bilet do kina, dużo dobrych owoców, fajna zabawka dla Twojego dziecka!

To jak droga czytelniczko, drogi czytelniku – jesteś bardziej przekonana, przekonany?

Źródła: Strony internetowe EBOOK RECYKLINGOWY.
Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Działania prowadzone przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel” – znak; TB.271.3.2015 ZP.