ELEKTROŚMIECI?

Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie.

Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.  Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddawane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Jakie urządzenia zaliczamy do elektrośmieci? – oto one w podziale na grupy:

Wielkogabarytowe urządzenia AGD

 • urządzenia chłodnicze
 • lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań
 • zmywarki, elektryczne kuchenki, piekarniki, elektryczne urządzenia grzewcze
 • urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Małogabarytowe urządzenia AGD

 • odkurzacze, maszyny do szycia, maszyny dziewiarskie
 • żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery
 • młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki
 • zegarki, zegary i inne czasomierze, wagi

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

 • kolejki elektryczne, kieszonkowe konsole do gier video
 • gry video, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi

Przyrządy do nadzoru i kontroli

 • czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty
 • urządzenia pomiarowe ważące używane w gospodarstwie domowym

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 • komputery, drukarki, laptopy, notepady, kopiarki, kalkulatory, terminale
 • faksy, telefony, komórki

Sprzęt audiowizualny

 • radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, odtwarzacze video
 • DVD, sprzęt       hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne

Narzędzia elektryczne i elektroniczne

 • wiertarki, piły, maszyny do szycia
 • narzędzia do lutowania lub podobnych zastosowań
 • narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych.

ELEKTROŚMIECI NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ŚMIETNIKA!

Elektrośmieci zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika zatruwamy środowisko, przez co stwarzamy realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz łamiemy prawo obowiązujące w Polsce od 2005 roku ( Ustawa o ZSEE)

DOWOLNĄ ILOŚĆ ELEKTROŚMIECI MOŻNA BEZPŁATNIE ODDAĆ DO SPECJALNIE UTWORZONEGO PUNKTU ZBIERANIA – RESZEL UL. KOLEJOWA 8A , OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7 °°-15°°

Elektrośmieci można także bezpłatnie zostawić w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj zużytego sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę ( na zasadach wymiany „stary za nowy”)

Kupując nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny płacimy za jego przetworzenie i recykling w przyszłości. Opłata recyklingowa jest uwidoczniona w sklepach w cenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ponadto trzy razy w roku, zgodnie z harmonogramem wywozu nieczystości z terenu miasta i gminy Reszel, odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci odbierane są bezpłatnie, bezpośrednio ze wskazanych miejsc i posesji.

Selektywna zbiórka elektrośmieci, chroni środowisko przed skażeniem. Wykorzystanie odzyskanych elementów i surowców zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

WARTO WIĘC PRZYNIEŚĆ - CO? ELEKTROŚMIECI - Z MIESZKANIA DO PUNKTU ZBIERANIA

Źródła:

- Strona internetowa Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko.

- Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Działania prowadzone przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel” - znak: TB.271.3.2015 ZP.