Segregacja odpadów

- metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów-

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie.

Wytwarzamy ponad 11 milionów ton odpadów komunalnych rocznie. W obliczu tych liczb segregacja odpadów staje się koniecznością.  

Co to jest segregacja?

Segregacja odpadów komunalnych ( śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z których zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

Zgodnie z zasadami prawidłowej segregacji, śmieci należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników lub worków według poniższych wytycznych:

Przeznaczenie pojemnika/worka Co należy wrzucać Czego nie wolno wrzucać
Szkło Butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania szklane po kosmetykach Ceramika, fajans, kryształy, szkło żaroodporne, doniczki, szkło okularowe, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki, reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych ,lustra, witraże, szyby okienne i samochodowe, monitory, lampy telewizyjne
Papier Opakowania z papieru, karton ,tektura, katalogi (nie lakierowane),ulotki, gazety, czasopisma, papier biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty, książki, papier pakowy ,torby i worki papierowe. Papier lakierowany, i powleczony folią, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe, papierowe worki po nawozach, cemencie, i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluchy jednorazowe i podpaski, ubrania, ręczniki papierowe
Tworzywa sztuczne i metale Zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych ,plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, opakowania ośrodkach czystości (np. proszkach do prania),kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) ,aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle zakrętki od słoików. Butelki i pojemniki z zawartością, plastikowe zabawki, opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, opakowania po wyrobach garmażeryjnych, opakowania po olejach silnikowych, części samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady biodegradowalne Odpadki warzywne w tym obierki itp., odpadki owocowe, drobne gałęzie drzew i krzewów, skorupki od jaj Resztki jedzenia zwłaszcza mięsa i kości zwierząt, zupy, olej jadalny, odchody zwierząt, popiół, leki, drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, ziemia i kamienie
Odpady zmieszane Wszystko co nie podlega segregacji Odpady niebezpieczne

Źródła: strony internetowe. Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Działania prowadzone przez WPK Sp. z o.o. w Reszlu.