To, w jaki sposób segregujemy odpady w swoim domu lub mieszkaniu, w dużym stopniu zależy od wytycznych  gminy: zgodnie z ustawą „śmieciową” to gmina decyduje o tym, na ile frakcji ( czyli rodzajów) mają być podzielone śmieci.

Nasza Gmina korzysta z następującego schematu segregacji:

 SORTOWANIE ODPADÓW NA SUROWCE:

a)                 papier
b)                 tworzywa sztuczne (plastik )
c)                  opakowania szklane
-     szkło białe
-     szkło kolorowe

d)                 odpady biodegradowalne
e)                 odpady zmieszane

 TAKI STAN RZECZY OBOWIĄZUJE DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU.

 
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie znowelizowana ustawa „śmieciowa”, w oparciu o którą sortowanie odpadów odbywać się będzie w następujący sposób :

 1)      Papier – pojemnik lub worek w kolorze niebieskim

Tu należy wrzucać:

• opakowania z papieru, karton, tekturę

• katalogi, ulotki, prospekty ( nie lakierowane lub powleczone folią )

• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

• zeszyty i książki

• papier pakowy

• torby i worki papierowe

Tu nie wrzucaj:

• papieru lakierowanego i powleczonego folią

• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych  

  opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

• papierowych worków po nawozach, cemencie, i innych materiałach budowlanych

• tapet

• pieluch jednorazowych i podpasek

• ubrań

• ręczników papierowych

 
2)      tworzywa sztuczne i metale – pojemnik lub worek w kolorze żółtym:

Tu należy wrzucać:

• plastikowe butelki po napojach ( zgniecione)

• nakrętki ( o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych)

• plastikowe opakowania po produktach spożywczych

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

• opakowania po środkach czystości ( np. proszkach do prania), kosmetykach (np.szamponach, paście do zębów) itp.

• aluminiowe puszki po napojach i sokach

• puszki po konserwach,

• opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po mleku i sokach)

• folię aluminiową

• metale kolorowe

• kapsle, zakrętki od słoików

Tu nie wrzucaj:

• butelek i pojemników z zawartością

• plastikowych zabawek

• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

• opakowań po wyrobach garmażeryjnych

• opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych

• zużytych baterii i akumulatorów

• puszek i pojemników po farbach i lakierach

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

3)      szkło, opakowania szklane – pojemnik lub worek w kolorze zielonym

Tu należy wrzucić:

• butelki i słoiki po napojach i żywności ( w tym butelki po napojach alkoholowych )

• opakowania szklane po kosmetykach

Tu nie wrzucaj

• ceramiki, doniczek,porcelany,fajansu,kryształów

• szkła okularowego

• szkła żaroodpornego

• zniczy z zawartością wosku

• żarówek i świetlówek, reflektorów

• szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

• luster i witraży

• szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych,

• monitorów i lamp telewizyjnych,

• termometrów i strzykawek

• innych odpadów komunalnych z zawartością szkła ( zwłaszcza niebezpiecznych)

 

4)      odpady biodegradowalne – pojemnik lub worek w kolorze brązowym

Tu należy wrzucać:

• odpadki warzywne w tym obierki itp.

• odpadki owocowe

• drobne gałęzie drzew i krzewów

• skorupki od jaj

Tu nie wrzucaj:

• resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa, kości zwierząt

• zup, oleju jadalnego

• odchodów zwierząt

• popiołu

• leków

• drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF

• ziemi i kamieni

 
5)      odpady zmieszane – pojemniki w kolorze czarnym lub szarym 

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi wrzucamy to, co nie powinno trafić do innych pojemników na surowce i z czego nie można surowców odzyskać. Ale nie wszystkie śmieci tu się nadają.

 
Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

• odpadów niebezpiecznych: baterii, lekarstw, akumulatorów, świetlówek, żarówek, odpadów medycznych, odpadów po żrących chemikaliach (np. po  środkach ochrony roślin

• odpadów gabarytowych

• elektroodpadów

 
Co robić z odpadami, które nie nadają się do żadnego pojemnika na surowce i nie powinny trafić do kosza na śmieci zmieszane?

 Odpady problematyczne (wielkogabarytowa i inne) są osobno odbierane przez Spółkę świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów (ma to miejsce ok.4  razy w roku).
Tego typu odpady możemy też samodzielnie oddawać do punktu selektywnej zbiórki.
Punkt taki zlokalizowany jest w Reszlu  przy ul. Warmińskiej 18.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem: 89 755 02 05 lub 604 481 238 lub siedzibie Spółki w Reszlu
przy ul. 1 Maja .

 

ZAPRASZAMY

 

Źródła: strony internetowe EBOOK RECYKLINGOWY.

Akcja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Działania prowadzone przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w ramach umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel”