Źródła: strony internetowe: e-book recyklingowy i inne

Akcja edukacji ekologicznej. Działania prowadzone przez WPK Sp. z o.o. w Reszlu w ramach umowy na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych terenu Gminy Reszel”